Κολύμβηση

AQUA AEROBIC

Πρόγραμμα βελτίωσης της φυσική κατάστασης. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων για όλο το σώμα με τη βοήθεια της άνωσης  και της αντίστασης του νερού. Κατάλληλο για άτομα με ορθοπεδικά και μυοσκελετικά προβλήματα.